TAHR Portfolio (กิจกรรมและผลงานที่ผ่านมา)

TAHRLOGO-FinalOfficialTAHR Portfolio (กิจกรรมและผลงานที่ผ่านมา)What TAHR has done since its genesis on June 28, 2012:


2012
 1. 14 ตุลาคม 2554  สัมนาสิทธิมนุษยชนไทย-ลาว เป็นการเริ่มต้นความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนของคนไทย โดยความร่วมมือและช่วยเหลือของพี่น้องลาว ณ วอชิงตันดีซี  Dr. Piangdin was invited to represent an unofficial group of Thais in assisting a Lao HR organization in Washington DC.  That was the beginning and an inspiration for subsequent plans and actions.  Following the event, Dr. Piangdin, Mr. Anthony Tahng, and a group of activists from Los Angeles met and agreed to register a non-profit organization run officially by Thais.

 2. 18 กุมภาพันธ์ 2555: เปิดตัวอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยประชาชน http://tprud.org  As the establishment of The Thai Alliance for Human Rights (TAHR) was in progress, the Thai People’s Revolutionary University for Human Rights (TPRUD) was started to disseminate knowledge and ideas to Thais from all over the world.  Its main goal is to educate Thais about democracy and respect for human rights.  The university has been broadcasting programs in both Thai and English since February 18, 2012. Each week it has produced at least five live programs that are shared via facebook, mediafire, 4share, youtube, and via CDs to audiences the world over.  Dr. Piangdin has been serving as its founding president.

 3. 28 มิถุนายน 2555: ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Thai Alliance for Human Rights) ได้รับการจดทะเบียนโดยรัฐบาลท้องถิ่น มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ   June 28, 2012, TAHR was officially registered with the State of California, U.S.A.

 4. 9 สิงหาคม 2555: พิธีเปิดสำนักงาน ณ 1268 Grant Avenue, Third Floor, San Francisco, CA 94133.  On August 9, the TAHR’s central office was opened officially.  It is located at  1268 Grant Avenue, Third Floor, San Francisco, CA 94133.

 5. 8 ตุลาคม 2555: คุณเอนก ซานฟราน (ประธานบอร์ด) และ ดร. เพียงดิน รักไทย ประธานภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ต้อนรับ อ. ชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ สู่อเมริกา เพื่อร่วมงานในฐานกรรมการบอร์ด และวิทยากร

 6. 14 ตุลาคม 2555 การเปิดองค์กรอย่างเป็นทางการ และการเสวนาวิชาการหัวข้อ “การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” ณ สำนักงานกลาง1268 Grant Avenue, Third Floor, San Francisco, CA 94133 วิทยากรประกอบด้วย คุณเอนก ซานฟราน  ดร. เพียงดิน และ อ. ชูพงษ์ ถี่ถ้วน

 7. 20 ตุลาคม 2555 การเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” ณ มหาวิทยาลัย UC Berkeley

 8. 23 ตุลาคม 2555: งานสัมนาวิชาการเรื่อง “มุมมองเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย”  โดยคณะกรรมการบอร์ดอำนวยการ และประธานภาคีฯ ณ Wurster Hall, UC Berkeley สนับสนุนการจัดโดย Amnesty International at Berkeley

 9. 28 ตุลาคม 2555 การเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” ณ นครลอสแอนเจลีส

 10. 28 ตุลาคม 2555: การพบปะพูดคุย เปิดรับสมัครสมาชิกภาคีฯ และการเสวนาเรื่องจุดยืนบนเส้นทางปฎิวัติประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน โดย ตัวแทนคณะกรรมการบอร์ดและคณะกรรมการบริหารภาคีฯ

 11. 2 พฤศจิกายน 2555 งานเสวนาวิชาการ โดยกรรมการอำนวยการ ที่ นครชิคาโก้ มลรัฐอิลลินอยล์

 12. 5 พฤศจิกายน 2555 ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ร่วมสื่อสารเป็นภาคีกับ The Coalition for International Criminal Court.

 13. 10 พฤศจิกายน 2555 ดร. เพียงดิน รักไทย สมัครเป็นสมาชิก Amnesty International และร่วมสัมนาและสร้างสัมพันธ์กับทีมงานของ Amnesty International ในโอกาสต่อไป


2013
 1. ธันวาคม 2555-มกราคม 2556  (December 2012-January 2013) คุณไซม่อน รับผิดชอบโครงการเยี่ยมนักโทษทางการเมือง โดยการสนับสนุนของสมาชิกภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน สำเร็จไปด้วยดี ดูการรายงานผลการปฏิบัติงานในวารสารข่าวประจำเดือนเมษายน 2556 ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://www.mediafire.com/view/?3imhgyqd92qjw9l  

 2. 15 พฤศจิกายน 2555 ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ส่งจดหมายถึงประธานาธิบดีโอบาม่า ก่อนการเยือนประเทศไทย Letter to President Obama Before His Visit to Thailand

 3. 19 ธันวาคม 2555 ตัวแทนภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน เยี่ยมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนักโทษทางการเมืองที่ประเทศไทย

 4. 20 ธันวาคม 255จดหมายถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เรียกร้องให้ปล่อยนักโทษการเมือง

 5. 4 มกราคม 2556 TAHR representatives met with PM Yingluck in BKK, Dec. 4, 2013

 6. 17 มกราคม 2556 จดหมายเปิดผนึกถึงนายกยิ่งลักษณ์ เรื่องการขอให้ปล่อยตัวคุณสมยศ

 7. 16 กุมภาพันธ์ 2556 ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ขอประนามการฆ่าผู้บริสุทธิ์ทุกกรณี

 8. เมษายน 2556 เป็นต้นไป เริ่มการส่งวารสารข่าวรายเดือนของภาคีฯ ไปยังสมาชิก

 9. 7 พฤษภาคม 2556 ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน เผยแพร่เรื่องราวของคุณสมยศ ภาคภาษาอังกฤษ Somyot’s Story in His Own Words

 10. 28 มิถุนายน 2556 ฉลองครบรอบการจดทะเบียนภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน   รายงานเกี่ยวกับภาคีฯ ในโอกาสครบรอบหนึ่งปีการก่อตั้งภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน  28 มิถุนายน  2556 ฟังโดยตรง http://youtu.be/beR8PpKcPXo

 11. 21 กรกฎาคม 2556  21 กรกฎาคม 2556  คณะกรรมการบริหารร่วมกันจัดการพูดคุยเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยดร. สุนัย จุลพงศธร ณ สำนักงานใหญ่ภาคีฯ นครซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย การบรรยายหัวข้อ ความซับซ้อนของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดย ดร. สุนัย จุลพงศธร

 12. 6 สิงหาคม 2556 จดหมายเปิดผนึก ถึง ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และผู้เกี่ยวข้องต่อกรณี “สภาปฏิรูปประเทศไทย”

 13. 17 สิงหาคม 2556 TAHR Condemns All Parties Using Brutal Violence against Unarmed Protesters in Egypt.

 14. 1 กันยายน 2556 จดหมายเปิดผนึก: การละเมิดสิทธิมนุษยชนในยุคการบริหารงานของ ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 15. สิงหาคม-ตุลาคม 2556 การประกวดบทความสร้างเสริมจิตสำนึกการเคารพสิทธิมนุษยชน

 16. 19 กันยายน 2556 ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ประกาศนโยบายต่อต้านผู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในคดีที่ว่าด้วย ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112

 17. 13 ตุลาคม 2556
  งานสัมนาวิชาการประจำปี และการฉลอง 40 ปี 14 ตุลาคม
  งานประชุมใหญ่ประจำปี พร้อมการแถลงการณ์ขององค์กรภาคีด้านสิทธิมนุษยชน ระดับนานาชาติ

 18. 20-28 ธันวาคม 2556 การเข้าร่วมประชุมภาคีสมาชิกกับศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

 19. 23 ธันวาคม 2556 ถวายฎีกาต่อกษัตริย์ภูมิว่าด้วยการเร่งลงสัตยาบันรับปฏิญญากรุงโรม กับศาลอาญาระหว่างประเทศ

 20. ธันวาคม 2556 การต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน อันเป็นผลจากการเคลื่อนไหวทางการเมือง2514
 1. January 26, 2014  We kicked off 2014 by holding an academic seminar on “Thailand’s Future and the CICC/ICC”  Speaker: Ms. Brigitte Suhr, Director of Regional Programs, CICC, New York

 2. January 31, 2014 Statement:  Help Thailand!
  http://tahr-global.org/?page_id=14610

 3. February 1, 2014 Statement: Help Thailand pursue peace, democracy, and universal human rights
  http://tahr-global.org/?page_id=21766

 4. February 25, 2014: TAHR condemns PDRC's aggressive and rights abusive acts against democratic activists: http://tahr-global.org/?p=21868 

 5. April-June, 2014: Dr. Snea Thinsan, Executive Director, visited Europe to connect with potential network leaders and to submit letters in protest of the martial law, the May 22, 2014 coup, and the human rights abuses in Thailand to the European Union in Brussels, Belgium and the United Nations in France.

 6. July 17-19, 2014 Statement: Statement by Dr. Snea Thinsan
  Executive Director of the Thai Alliance for Human Rights
  Given at the Regional Conference on Thailand: Human Rights
  and Democracy in Crisis, University of the Phillipines, July 17-19, 2014
  http://tahr-global.org/?page_id=21766

 7. August 11, 2014:  The Thai Alliance for Human Rights’ (TAHR) urgent missions on human rights defense and promotion of democracy announced: http://tahr-global.org/?page_id=14608

 8. June-December, 2014: TAHR helps political asylum seekers from Thailand with their initial settlement and asylum applications

 9. October 2014: TAHR helps as a mentor and facilitator in establishing the Organization of Free Thais for Human Rights and Democracy (OFHD), a non-profit network of Thais based in California.

 10. December 7-12 2014: TAHR participated in the ICC's 13th Assembly of States Parties as NGO representatives from Thailand at the United Nations Headquarters, New York: See http://freethaicitizens.org/cicc/ for details.  See CICC-affiliated activities at http://tahr-global.org/?page_id=21875.


 
No comments:

Post a Comment